VP_VP_ALL_1920x455_1805_Anatomy_Man_Running_Heartrate.jpg

Cal-Mag för musklerna och skelettet

Cal-Mag™ innehåller kalcium, magnesium och vitamin D, som bidrar till att bevara musklernas och skelettets normala funktion.

Cal-Mag™- med ingredienser för skelettet

Cal-Mag™ innehåller en kombination av kalcium, magnesium och vitamin D. Kalcium, magnesium och vitamin D bidrar till att bevara ett normalt skelett och normala tänder.

Skelettet förnyas genom hela livet. Därför är det viktigt att vi tillför kroppen kalcium regelbundet för att bibehålla ett normalt skelett.

Spårämnena kalcium och magnesium är viktiga byggstenar i skelettet. Men även vitamin D spelar en viktig roll för benbygnaden. Vitamin D bidrar nämligen till att bevara ett normalt upptag av kalcium, som är viktigt för att bibehålla ett normalt skelett och normala tänder.

Skelettet förnyas i olika takt under olika åldrar. En stark benmassa i ung ålder är en god utgångspunkt för ett hälsosamt skelett också senare i livet.

Cal-Mag™ – med ingredienser för musklerna

Cal-Mag™ innehåller en kombination av kalcium, magnesium och vitamin D som bidrar till att bevara musklernas normala funktion.

Magnesium, kalcium och vitamin D bidrar också till att bevara en normal muskelfunktion.

Magnesium är nödvändigt bland annat för att få musklerna att dra sig samman, och tillräcklig tillförsel av magnesium är viktigt för att ta vara på musklerna.

Läs mer om Cal-Mag här