15 years anniversary logo

ETT AV NORDENS MEST ANVÄNDA KOSTTILLSKOTT

Trygg e-handel logo

December 23, 2016
Stefan André Brannfjell

Tävling

Jubileumstävling

Allt du behöver göra för att vara med i tävlingarna, är att vara kund hos VitaeLab och svara på tre enkla frågor här nedan. Kanske blir det du som får drömmen uppfylld?

Observera att formuläret nedan inte är ett beställningsformulär utan ett tävlingsformulär. Du måste även beställa VitaePro eller redan ha ett aktivt abonnemang för att kunna delta i tävlingen. För att beställa VitaePro klicka här.

Detta kan du vinna:

150 000 kr till att åka på din drömresa. Samt 5 andra resor värda 10 000 kr vardera.

Så deltar du:

 • Fyll i alla uppgifter i tävlingsformuläret.
 • Klicka i de alternativ för frågorna som du tror är rätt.
 • Skriv en motivering till varför just du ska vinna och vart du helst av allt skulle vilja åka.
 • För att vara kunna vara med i tävlingarna skall du ha en aktiv prenumeration hos VitaeLab AB
 • Man kan endast deltaga i tävlingen en gång.
 • Vinnaren av drömresan utses av en jury 10 januari 2018.
 • Vinnarna av guldbiljetterna utses löpande under 2017.

Tävlingsvillkor

 • I samband med vårt 15-årsjubileum anordnar VitaeLab AB en tävling för sina kunder.
 • Tävlingen består av en stor tävling där högsta vinsten är 150 000 SEK till en drömresa, samt fem mindre vinster på 10 000 SEK till en resa och där vinnare kommer att utses löpande under 2017.
 • Vinsten om 150 000 SEK samt 5 stycken vinster om 10 000 SEK betalas ut i kontanter och kan nyttjas till valfritt drömresmål, det är inte begränsat till antal resedeltagare, resmål eller tidpunkt. Om önskas kan VitaeLab AB vara behjälplig med att planlägga resan.
 • Observera att vinsten inte behöver användas till en resa utan vinnaren kan använda pengarna fritt.
 • Vinsterna är skattepliktiga och vinstskatt betalas av vinnarna.
 • Tävlingen är öppen för alla i VitaeLab ABs kundregister som är aktiva prenumeranter under 2017.
 • En jury kommer att utse vinnaren av den stora vinsten om 150 000 SEK baserat på det bidrag som juryn anser har bäst motivering, av de som svarat rätt på frågorna senast 2017-12-21 och som har en aktiv prenumeration i VitaeLabs kundregister 2017-12-31. Vinnarna av de fem mindre deltävlingarna utses löpande under året, baserat på det bidrag som juryn anser har bäst motivering, av de som svarat rätt på frågorna och som har en aktiv prenumeration i VitaeLabs kundregister vid datumet för utnämning av vinnare.
 • Jury består av VitaeLabs marknadsavdelning. Juryns beslut kan inte överklagas.
 • Vinnaren av 150 000 SEK utses 2018-01-10. Vinnarna av 10 000 SEK utses; 2017-03-01, 2017-05-02 2017-06-26, 2017-09-01, 2017-11-01.
 • Vinnaren blir informerad personligen via telefon, e-post eller brev och premien kommer att överlämnas senast tre veckor efter vinnaren utsetts. Pengarna kommer sättas in på det konto tillhörande vinnaren som vinnaren uppger till VitaeLab AB.
 • Vinnaren kommer att publiceras med bild och namn på VitaeLabs hemsida, i kundtidningen VitaeNytt och i andra relevanta marknadskanaler efter respektive vinsttillfälle.
 • Anställda i företag som ingår i SanaPharma Group AS eller deras familjer kan inte deltaga i tävlingen.
 • De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen för att kunna administrera tävlingen, exempelvis genom att kontakta vinnare. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personuppgifter som namn, efternamn och ort komma att publiceras i någon av våra marknadskanaler. Uppgifterna kommer inte lämnas ut till någon tredje part och kommer raderas när de inte längre behövs för ändamålet för behandlingen. Som registrerad har du rätt att en gång per kalenderår begära ett utdrag av vilka personuppgifter gällande dig som behandlas av oss, var dessa personuppgifter hämtats ifrån och vad de används för. Du har rätt att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande personuppgifter rättas eller raderas. Har du frågor om behandlingen, kontakta personuppgiftsansvarig på nedan adress. Genom att godkänna dessa tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan.
 • För att delta i tävlingen måste du ha fyllt 18 år, bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen.
 • Ansvarig för tävlingen och personuppgiftsansvarig: VitaeLab AB, Box 526, 451 21 Uddevalla
 • Genom att skicka in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till VitaeLab AB. Detta innebär bland annat att samtliga dina rättigheter till bidraget upphör och att VitaeLab AB får använda bidraget, utan begränsning geografiskt, till medieform eller i tid, på valfritt sätt dock endast inom VitaeLab ABs normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.